×
Webbdesign/Webbutveckling i Malmö
En del av kommunikationssamarbetet

Webbverktyg till Region Kronoberg

Nytt projekt

På uppdrag av kommunikationsbyrån Länge Leve så ska jag ta fram ett webbverktyg, Arbetsmodell för en könssegregerad arbetsmarknad, till Region Kronoberg.