UX-lösning till Skanska

Dags att åter igen hjälpa Skanska i ett större projekt. Denna gång handlar det att ta fram ett gränssnitt för deras ThinkTank-projekt med syftet att samla olika typer av projektdokumentation på ett och samma ställe för snabb och enkel åtkomst via ett attraktivt och användarvänligt UI.