Uppdrag Skanska

Skanskas IT-avdelning kontaktade mig då de behövde hjälp i färdigställandet av ett större projekt. Projektet lär löpa under hela våren som jag kommer vara inblandad i på deltid.