×
Webbdesign/Webbutveckling i Malmö
En del av kommunikationssamarbetet

Smartdocslösning till KSAK

Nytt uppdrag

Smartdocslösning till Kungliga Svenska Aeoroklubben. KSAK önskar ett formlär för ansökan om att starta upp en Flygskola. En PDF ska genereras utifrån ansökan med olika delsektioner beroende på val i formuläret. PDF:en ska sedan automatiskt skickas till ett antal utvalda mottagaradresser.

Ett typexempel på lösning där Smartdocs lämpar sig mycket väl. Läs mer om smartdocs på smartdocs.se