Skanska

Ett nytt UX-uppdrag för Skanska där vi ska ta fram en användarvänlig medlemsregistreringslösning för gruppindelningssystemet ”Participants”.