Skanska Stålgruppen

Ytterligare ett uppdrag för Skanska. Denna gång en lösning för Skanska stålgruppen för att ta fram en html-mall för pdf-generering.