Utbyggnad HjärtaKID.se

Kristi­an­stad flyg­plats dri­ver bloggsaj­ten Hjär­ta­KID där ett fler­tal skri­ben­ter skri­ver om livs­stil resp närings­liv inom Kristi­an­stads­om­rå­det och Öster­len. De hade öns­ke­mål att bygga ut sin nuva­rande hem­sida med bland annat en sid­meny för att få mer call-to-action samt sätta upp en nyhets­brev­lös­ning. De hade också öns­ke­mål om att tyd­lig­göra hem­si­dans två avdel­ningar, livs­stil samt närings­liv tydligare.

Kund: Kristianstad Flygplats
Uppdraget innefattade: Kodning, Animering och effekter, Responsivitet, Anpassning för högupplösta skärmar, Nyhetsbrevslösning
Lanseringsår: 2015