Smartdocs till @graphiken

Digitaltryckeriet @graphiken i Malmö önskade en lösning där en storkund till dem skulle kunna beställa visitkort via ett webbforumlär. Företagets konsulter skulle själv kunna fylla i formuläret varpå ett färdigt tryckoriginal genererades och skickades via e-post till @graphiken tillsammans med önskad leveransadress. Eborn Interactive hjälpte dem att ta fram önskad lösning genom Smartdocs-konceptet.

Kund: '@graphiken
Uppdraget innefattade: Design, Kodning
Lanseringsår: 2016
Kategori: Smartdocs