Skanska Logic Mapper

Ett av många UI-projekt för Skanska. Här till framtagning av ett visuellt verktyg för att skapa .json filer från olika data. Eborn Interactives roll i projektet var att ta fram utseendet och gränssnittet för verktyget med tillhörande UI-komponenter. Bilderna är från mina initiala html-skisser, ej färdig lösning.

Kund: Skanska
Uppdraget innefattade: Design, HTML/CSS, Animering och effekter
Lanseringsår: 2020
Kategori: Webbtjänst