Maxess

Ännu en hemsida ska tas fram på uppdrag av Science Village Scandinavia AB. Maxess, ett kompetensmatchnings-verktyg.