Maxess

Dictionary-lösning till forskningssajten Maxess där olika svåra ord och begrepp i texter ska kunna markeras och få en förklaring. Lösningen inkluderar såväl visning samt smidig administration av dessa.