Interaktiv årsberättelse till Region Kronoberg

På uppdrag av kommunikationsbyrån Länge Leve har jag fått i uppdrag att ta fram en interaktiv årsberättelse till Region Kronoberg.