Hemsida till Rädda barnen

På uppdrag av kommunikationsbyrån Länge Leve ska jag ta fram en nätverkshemsida till Rädda barnen som är tänkt att fungera som en kommunikationsplattform för en del av Rädda barnens utbildningsverksamhet.