Entreprenad Live

I samarbete med Rosebranch AB har jag fått i uppdrag att ta fram en ny hemsida till Entreprenad Live (https://www.entreprenadlive.se) inkluderat en ny innehållsstruktur och ett uppdaterat utseende. En kul utmaning för det nya året.