Delnings-API till maxess.se

Kompetensmatchningssajten maxess.se är populär i sina kretsar och efterfrågan för möjligheten att kunna lägga upp flöden från hemsidan på egna hemsidor har ökat. Jag fick därför uppdraget att ta fram ett delnings-api för att möjliggöra detta.