×
Webbdesign/Webbutveckling i Malmö
En del av kommunikationssamarbetet

Webbverktyg till Region Kronoberg

På uppdrag av kommunikationsbyrån Länge Leve så ska jag ta fram ett webbverktyg, Arbetsmodell för en könssegregerad arbetsmarknad, till Region Kronoberg.